Liên kết web
Văn bản Nông thôn mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 41 items in 3 pages
21 Danh mục bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020
Số/Ký hiệu: 3012/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 155 lượt

25/10/2019
22 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 2019
Số/Ký hiệu: 14/BCĐ-VPĐPNTM ; Người ký: Lê Ngọc Trung
Đã xem: 169 lượt

30/09/2019
23 Hướng dẫn và sử dụng vốn tại QĐ 2705
Số/Ký hiệu: 116/VPĐPNTM-KHNV ; Người ký: Đỗ Vạn Lộc
Đã xem: 165 lượt

27/09/2019
24 Rà soát nâng cấp hệ thống trụ điện, trụ viễn thông
Số/Ký hiệu: 103/VPĐPNTM tỉnh ; Người ký: Đỗ Vạn Lộc
Đã xem: 189 lượt

20/08/2019
25 Tổ chức cuộc thi " Khu dân cư NTM Kiểu Mẫu"
Số/Ký hiệu: 4844/KH-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 175 lượt

16/08/2019
26 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 286/TB-UBND ; Người ký: Văn Anh Tuấn
Đã xem: 173 lượt

16/08/2019
27 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong XD NTM
Số/Ký hiệu: 41-CT/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 185 lượt

24/07/2019
28 Quyết định về đánh giá công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới
Số/Ký hiệu: 2313/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 188 lượt

19/07/2019
29 Quay định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới"
Số/Ký hiệu: 2313/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 170 lượt

19/07/2019
30 Kết luận của UBND tỉnh Quảng Nam về NTM
Số/Ký hiệu: 221/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 179 lượt

25/06/2019
31 Kết quả thực hiện chương trình NTM 06 tháng đầu năm 2019
Số/Ký hiệu: 06/BC-BQL ; Người ký: Hồ Thanh Tư
Đã xem: 188 lượt

03/06/2019
32 Phân bổ kinh phí năm 2019
Số/Ký hiệu: 960/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 189 lượt

23/04/2019
33 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dựu án nhóm C thuộc Chương trình MTQG XD NTM năm 2019
Số/Ký hiệu: 790/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 179 lượt

09/04/2019
34 Phân bổ vốn XD NTM năm 2019
Số/Ký hiệu: 533/qđ-ubnd ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 204 lượt

27/02/2019
35 Ban hành tiêu chí "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới"
Số/Ký hiệu: 3899/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 181 lượt

27/12/2018
36 Quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng CT: Tuyến đường giao thông ĐH14.TB
Số/Ký hiệu: 115/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Văn Chung
Đã xem: 222 lượt

18/07/2018
37 Quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình Đường GTNĐ năm 2018
Số/Ký hiệu: 103/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Văn Chung
Đã xem: 237 lượt

05/06/2018
38 Quay định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu"
Số/Ký hiệu: 3025/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 159 lượt

22/08/2017
39 Quay định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Số/Ký hiệu: 1682/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 156 lượt

15/05/2017
40 QUyết định V/ v thành lập Tổ thẩm định " Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu"
Số/Ký hiệu: 635/QĐ-UBND ; Người ký: Hồng Quốc Cường
Đã xem: 67 lượt

03/04/2017

Thông tin bản quyền: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0979204547 – 01644028126 – 01659870062
Email: binhhai.thangbinh@quangnam.gov.vn
Đơn vị quản lý Website: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập