Liên kết web
Văn bản Nông thôn mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 41 items in 3 pages
1 Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 345/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 171 lượt

09/09/2020
2 Về việc công nhận thôn Hệp Hưng, xã Bình Hải đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu năm 2020
Số/Ký hiệu: 1846/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Húy
Đã xem: 140 lượt

04/09/2020
3 Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện về xây dựng NTM xã Bình Hải
Số/Ký hiệu: 695/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Thông
Đã xem: 151 lượt

26/08/2020
4 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 10/2020/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 136 lượt

17/07/2020
5 Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh V/v đính chính nội dung tại Phụ lục 01 và 03 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1923/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 148 lượt

20/07/2020
6 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về thực hiện quy hoạch và định hướng cơ cấu lại ngành nông ghiệp giai đoạn 2021-2025
Số/Ký hiệu: 699-KL/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 129 lượt

17/07/2020
7 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số/Ký hiệu: 108/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 105 lượt

17/07/2020
8 Thông báo kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ về xây dựng NTM
Số/Ký hiệu: 239/TB-VPCP ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 112 lượt

14/07/2020
9 Báo cáo tổng kết chương trình NTM tỉnh giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 70/BC-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 131 lượt

30/06/2020
10 V/v tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG XD NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 3420/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 118 lượt

24/06/2020
11 Thông báo kết luận của Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh
Số/Ký hiệu: 03/TB-VPĐPNTM-HCTH ; Người ký: Ngô Tấn
Đã xem: 115 lượt

23/06/2020
12 THÔNG BÁO
Số/Ký hiệu: 03/TB-VPĐPNTM ; Người ký: Ngô Tấn
Đã xem: 107 lượt

23/06/2020
13 Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 203/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Thông
Đã xem: 132 lượt

22/05/2020
14 Về việc sử dụng kinh phí đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG XDNTM kế hoạch năm 2020
Số/Ký hiệu: 2541/UBND-KTTH ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 118 lượt

08/05/2020
15 Phê duyệt danh mục đầu tư trung hạn chương trình MTQG XD NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 583/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn văn Hương
Đã xem: 139 lượt

25/03/2020
16 Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách TW bổ sung thực hiện chương trình NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 340/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 170 lượt

07/02/2020
17 Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình XD NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 01/KH-BCĐ ; Người ký: Ngô Tấn
Đã xem: 147 lượt

21/01/2020
18 Kế hoạch phân công thành viên BCĐ XD NTM xã năm 2020
Số/Ký hiệu: 01-KH/BCĐ ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 178 lượt

15/01/2020
19 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM xã BÌnh Hải năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 01/BC-BCĐ ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 157 lượt

09/01/2020
20 Phân bổ kế hoạch vốn NSTW hỗ trợ XD NTM xã năm 2020 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 58/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 176 lượt

08/01/2020

Thông tin bản quyền: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0979204547 – 01644028126 – 01659870062
Email: binhhai.thangbinh@quangnam.gov.vn
Đơn vị quản lý Website: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập