Liên kết web
Enter Title
1. Hồ Thanh Tư - Chủ tịch UBND xã Bình Hải;
2. Hoàng Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải;
3. Nguyễn Kim Tư - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải.

Thông tin bản quyền: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0979204547 – 01644028126 – 01659870062
Email: binhhai.thangbinh@quangnam.gov.vn
Đơn vị quản lý Website: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập