Quản lý
Liên kết web
Văn bản Huyện
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 62 items in 4 pages
21 Thông báo treo cờ
Số/Ký hiệu: 20/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Kim Tư
Đã xem: 84 lượt

20/07/2020
22 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về thực hiện quy hoạch và định hướng cơ cấu lại ngành nông ghiệp giai đoạn 2021-2025
Số/Ký hiệu: 699-KL/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 92 lượt

17/07/2020
23 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số/Ký hiệu: 108/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 75 lượt

17/07/2020
24 Thông báo kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ về xây dựng NTM
Số/Ký hiệu: 239/TB-VPCP ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 80 lượt

14/07/2020
25 Báo cáo tổng kết chương trình NTM tỉnh giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 70/BC-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 95 lượt

30/06/2020
26 V/v tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG XD NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 3420/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 81 lượt

24/06/2020
27 Thông báo kết luận của Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh
Số/Ký hiệu: 03/TB-VPĐPNTM-HCTH ; Người ký: Ngô Tấn
Đã xem: 86 lượt

23/06/2020
28 THÔNG BÁO
Số/Ký hiệu: 03/TB-VPĐPNTM ; Người ký: Ngô Tấn
Đã xem: 80 lượt

23/06/2020
29 Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 203/TB-UBND ; Người ký: Nguyễn Văn Thông
Đã xem: 101 lượt

22/05/2020
30 Về việc sử dụng kinh phí đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG XDNTM kế hoạch năm 2020
Số/Ký hiệu: 2541/UBND-KTTH ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 89 lượt

08/05/2020
31 Phê duyệt danh mục đầu tư trung hạn chương trình MTQG XD NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 583/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn văn Hương
Đã xem: 101 lượt

25/03/2020
32 tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
Số/Ký hiệu: 72-KH/ĐU ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 66 lượt

26/02/2020
33 Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách TW bổ sung thực hiện chương trình NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 340/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 126 lượt

07/02/2020
34 Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình XD NTM năm 2020
Số/Ký hiệu: 01/KH-BCĐ ; Người ký: Ngô Tấn
Đã xem: 116 lượt

21/01/2020
35 Kế hoạch phân công thành viên BCĐ XD NTM xã năm 2020
Số/Ký hiệu: 01-KH/BCĐ ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 132 lượt

15/01/2020
36 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM xã BÌnh Hải năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 01/BC-BCĐ ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 120 lượt

09/01/2020
37 Phân bổ kế hoạch vốn NSTW hỗ trợ XD NTM xã năm 2020 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 58/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 142 lượt

08/01/2020
38 Luật phòng, chống tác hại của Rượu, Bia
Số/Ký hiệu: 44/2019/QH14 ; Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 51 lượt

14/06/2019
39 Danh mục bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020
Số/Ký hiệu: 3012/QĐ-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 127 lượt

25/10/2019
40 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 2019
Số/Ký hiệu: 14/BCĐ-VPĐPNTM ; Người ký: Lê Ngọc Trung
Đã xem: 147 lượt

30/09/2019

Thông tin bản quyền: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0979204547 – 01644028126 – 01659870062
Email: binhhai.thangbinh@quangnam.gov.vn
Đơn vị quản lý Website: Ủy ban nhân dân xã Bình Hải
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập